Datum objave: 05.11.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta


 

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica:

FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2

 

Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE ARHEOLOGIJE KOVINSKIH OBDOBIJ (m/ž)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

 

Pogoji za opravljanje dela:

-          doktorat znanosti s področja arheologije

-          veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za področje arheologije

-          5 let delovnih izkušenj na področju arheologije

-          znanje slovenščine

-          retorične sposobnosti

-          inovativnost

-          smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

-          kandidat mora k pisni vlogi priložiti življenjepis in znanstveno bibliografijo s področja arheologije kovinskih obdobij

 

Kratek opis del in nalog:

-          skrb za oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih programov,

-          skrb za organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,

-          izvedba predavanj študentom, vodenje seminarjev in druge pedagoške aktivnosti pri predmetih na dodiplomskih študijskih programih ter na podiplomskih-specialističnih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konzultacije, govorilne ure,ipd.),

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-          skrb za usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-          znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

 

Rok za prijavo:

30 dni, do vključno 5. 12. 2013

 

Predviden pričetek dela: 1. 2. 2014.

 

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ivanka Repinc

Telefonska številka: 241 1028

E-mail: