Datum objave: 08.11.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica: Fakulteta za elektrotehniko

                Tržaška cesta 25

                1000 Ljubljana

 

1.    Razpisano delovno mesto:

ASISTENT v nazivu ASISTENT Z DOKTORATOM  za področje MATEMATIKA , M/Ž (D010001)

Delovno razmerje se sklepa za določen čas s polnim delovnim časom, od 17.02.2014 do 16.02.2016 s trimesečno poskusno dobo.

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

-    doktor znanosti (prejšnji) elektrotehniške oziroma druge naravoslovno-tehniške smeri

-    doktor znanosti  (3. Bolonjske stopnje) elektrotehniške oziroma druge naravoslovno-tehniške

                  smeri

-     veljaven habilitacijski naziv asistent za področje Matematika

-     smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti

-     uporaba računalniških orodij

 

3.    Kratek opis dela in nalog:

-     vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri

predmetu

-     sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih

pedagoških aktivnostih,

-     sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,   

-     nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo

pedagoškega in raziskovalnega dela, 

-        sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno

delo na področju stroke,

-       skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,

-       skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

-       stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,

-       opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

-        

4.    Rok za prijavo:

8 dni, od 08.11.2013 do 16.11.2013

 

5.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Vera Wabra

Telefonska številka: 4768 427

E-mail:  vera.wabra@fe.uni-lj.si