Datum objave: 15.11.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica:               FAKULTETA ZA ŠPORT, Gortanova 22, 1000 LJUBLJANA

 

1.         Razpisano delovno mesto:

·         VODJA ENOSTAVNEJŠEGA PODROČJA/ENOTE I (Z VEČ KOT 5 ZAPOSLENIMI) VI  - vodja Službe za upravljanje in vzdrževanje objektov Fakultete za šport

/šifra DM: J016980; šifra naziva: 0/

·         Tarifni razred: VI

Trajanje zaposlitve: za  nedoločen čas  s polnim delovnim časom  in 3 mesečnim poskusnim delom

 

2.       Pogoji za opravljanje dela:

·         Višja strokovna izobrazba tehnične smeri, višješolska izobrazba (prejšnja) tehnične smeri

·         Poznavanje predpisov področja

·         Komunikativnost

·         Ustrezne vodstvene in organizacijske sposobnosti,

·         Znanja za uporabo računalniških programov,

·         2 leti  ustreznih delovnih izkušenj

 

3.       Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

·         vodenje strokovne službe ali enote ter usklajevanje dela z drugimi enotami pri izvajanju skupnih nalog

·         sodelovanje pri izbiri zunanjih ponudnikov za izvajanje strokovnih del

·         odgovornost za vzdrževanje in  tehnično brezhibnost opreme

·         nadzor nad porabo materialnih sredstev ali drugih energetskih virov ter dajanje predlogov za varčevalne ukrepe, nujno zamenjavo opreme, investicijsko vzdrževanje

·         opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu tajnika članice

Podrobnejši opis:

·         vodenje, koordinacija dela in nadzor nad delovanjem službe za upravljanje in vzdrževanje objektov fakultete

·         sodelovanje in usklajevanje dela z drugimi enotami pri izvajanju skupnih nalog vzdrževanja ter organizacija dela  v zvezi z izvajanjem  receptorskega dela  ter dela na področju varovanja objektov, koordinacija z izvajalci del čiščenja prostorov fakultete in nadzor nad delom teh izvajalcev

·         koordinacija in nadzor drugih zunanjih izvajalcev

·         vsa organizacijska in operativna dela v zvezi z zavarovanjem objektov in naprav

·         naročanje materiala za tekoče in investicijsko vzdrževanje

·         spremljanje in nadzor nad porabo energentov (plin, voda, elektrika)

·         priprava plana investicijskega in tekočega vzdrževanja

·         izdelava urnikov za zunanje najemnike

·         izdelava obračunov za notranje in zunanje najemnike

·         opravljanje del v zvezi s premoženjskim zavarovanjem

·         sodelovanje pri izvajanju  nalog s področja varstva pri delu in požarne varnosti

·         opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu tajnika fakultete

 

 

4.       Rok za prijavo:   Od  15.11.2013 do 20.11.2013

Pisne vloge z dokazili sprejema Kadrovska služba FŠ,  Gortanova 22, 1000 LJUBLJANA

 

5.       Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Poznik

Telefonska številka:  520 77 33

E-mail: