Datum objave: 21.11.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

 

 

1.     Razpisano delovno mesto:

ASISTENT/-KA na Katedri za kirurgijo za nedoločen čas z nepolnim delovnim časom

 

2.     Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba: doktor medicine;

Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje Kirurgija;

Zaposlitev hkrati tudi v  javnem zdravstvenem zavodu, ki je učni zavod MF; Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo;

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

 

3.     Kratek opis dela in nalog:

-          vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu

-          sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih

-          sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

 

4.     Rok za prijavo:

8 dni, od  21. 11. 2013 do 30.11.2013

 

5.     Kontaktna oseba na članici:

 

Ime in priimek: prof. Alojz Pleskovič, dr. med.

Telefon: 01 522 2525