Datum objave: 18.11.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

 

1.     Razpisani 2 delovni mesti:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ / - ICA NA KATEDRI ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO

za nedoločen čas, z nepolnim delovnim časom  

 

2.     Pogoji za opravljanje dela:

·         univerzitetna izobrazba iz medicine

·         doktorat znanosti (prejšnji in sedanji)

·         veljaven habilitacijski naziv:

o   docent  za področje Ginekologija in porodništvo

o   izredni profesor za področje Ginekologija in porodništvo

o   redni profesor za področje Ginekologija in porodništvo

·         hkrati zaposlitev tudi v  javnem zdravstvenem zavodu, ki je učni zavod MF oziroma dovoljenje tega zavoda za opravljanje študijske dejavnosti

·         retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

·         Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.

·         Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

 

3.     Kratek opis del in nalog:

- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,

- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

- usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

 

4.    Rok za prijavo:

30 dni, od 18.11.2013 do 18.12.2013

 

5.     Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Predstojnica Katedre za ginekologijo in porodništvo prof. dr. Ksenija Geršak

Telefonska številka: 01 522 6013