Datum objave: 22.11.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

(rok do vključno  26. 11. 2013)

 

 

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

 

 

1.   Razpisano delovno mesto:

 

VISOKOŠOLSKI SODELAVEC-ASISTENT ZA PODROČJE MLEKARSTVO  (M/Ž) za  določen čas s polnim delovnim časom.

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

 

- doktorat znanosti  

    - izvolitev v naziv asistent za področje Mlekarstvo

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

 

- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

- opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .

 

 

4.   Rok za prijavo:  od 22. 11. 2013  do vključno 26. 11. 2013

 

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

 

Ime in priimek: Irena Nekrep

 

Telefonska številka:  01 3203 801