Datum objave: 26.11.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica:

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

 

Razpisano delovno mesto:

 

Asistent M/Ž Število razpisanih delovnih mest: 1 Šifra delovnega mesta: D010001 Tarifni razred: VII/2-3 Naziv: Asistent Šifra naziva: 3 Vrsta zaposlitve: polovični delovni čas - 20 ur na teden Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas od 09. 12. 2013, asistent  na oddelku BI-KE-GO

 

Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

·         Specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnji), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja),

·         smer: biologija in kemija.

 

 Ostali pogoji:                      

·         povprečna ocena študijskih obveznosti vsaj 8.0,

·          ocena diplome vsaj 9,

·          potrdilo o aktivnem znanju vsaj enega tujega jezika.

 

 Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

-      retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, usposobljenost za delo z računalnikom.

 

3.     Kratek opis dela in nalog:

-          vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov

-          sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-          sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

-          nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4.     Datum objave: 26. 11. 2013

       Rok za prijavo: 8 dni od objave do 04. 12. 2013

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v razpisnem roku na naslov:

UL, Pedagoška fakulteta, Kadrovska služba, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

 

5.  Kontaktna oseba na članici:

Marina Cimprič

Telefonska številka: 01 / 58 92 354

E-naslov: