Datum objave: 26.11.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

  JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

 

Razpisano delovno mesto:

 

Asistent M/Ž. Število razpisanih delovnih mest: 1. Šifra delovnega mesta: D010001. Tarifni razred: VII/2-3.   Ime naziva: Asistent. Šifra naziva: 3. Vrsta zaposlitve: polni delovni čas Trajanje zaposlitve: nedoločen čas od 16. 12. 2013, Asistent na oddelku BI-KE-GO.

 

Pogoji za opravljanje dela:  

           

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

·         Specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnji), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja).

·         Smer: biologija in gospodinjstvo.

 

      Ostali pogoji:

·         povprečna ocena študijskih obveznosti študija vsaj 8.0,

·         ocena diplome vsaj 9,

·         potrdilo o aktivnem znanju vsaj enega tujega jezika.

 

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

·         smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba       računalniških orodij.

   

      3.     Kratek opis dela in nalog:

·         vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

·         sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

·         sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

·         nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

·         sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

·         opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

Datum objave: 26. 11. 2013

Rok za prijavo: 8 dni od objave do 04. 12. 2013. 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v razpisnem roku po pošti na naslov:

UL, Pedagoška fakulteta, Kadrovska služba, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

 

     5.  Kontaktna oseba na članici:

     Marina Cimprič

 Telefonska številka: 01/58 92 354

 E-naslov: