Datum objave: 26.11.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica:

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

 

Razpisano delovno mesto:

 

·         Tehniški sodelavec VII/1

·         Število razpisanih delovnih mest: 1

·         Šifra delovnega mesta: J037003

·         Tarifni razred: VII/1

·         Raven izobrazbe: 6 (6/2)

·         Vrsta zaposlitve: polovični delovni čas (20 ur na teden)

·         Trajanje zaposlitve: nedoločen čas od 01. 01. 2014  -  tehniški sodelavec na oddelku BI-KE-GO.

 

Pogoji za opravljanje dela:

 

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

·         Specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja).

·         smeri: biologija – kemija.

 Ostali pogoji:

·         povprečna ocena študijskih obveznosti vsaj 8.0,

·         ocena diplome vsaj 9,

·         potrdilo o aktivnem znanju vsaj enega tujega jezika.

 

Kratek opis dela in nalog:

 

·        priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog,

·         sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog,

·        organizacija popravil in vzdrževanje delovnih priprav,

·        nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov,

·        vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto,

·        izvajanje del po nalogu predpostavljenega delavca,

·        stalno nadzira, da delavci izvajajo varstvene ukrepe in normative varnosti in zdravja pri delu,

·        opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

Datum objave : 26. 11 2013

Rok za prijavo: 8 dni od objave do 04. 12. 2013

     

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v razpisnem roku po pošti na naslov:

UL, Pedagoška fakulteta, Kadrovska služba, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

 

Kontaktna oseba na članici:

Marina Cimprič  

Telefonska številka: 01 / 58 92 354

E-naslov: