Datum objave: 28.11.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica:

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

 

Razpisano delovno mesto: Asistent M/Ž. Število razpisanih delovnih mest: 2. Šifra delovnega mesta: D010001. Tarifni razred: VII/2-3.   Ime naziva: Asistent. Šifra naziva: 3. Vrsta zaposlitve: polovični delovni čas. Trajanje zaposlitve: določen čas od 16. 12. 2013 do 30. 09. 2014, Asistent za področje specialne in rehabilitacijske pedagogike na oddelku SRP.

 

Pogoji za opravljanje dela

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

·         prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike oz. profesor defektologije,

·         zaželene delovne izkušnje na področju dela z osebami s posebnimi potrebami.

 

    Ostali pogoji:

·         povprečna ocena študijskih obveznosti študija najmanj 8.0,

·         ocena diplome vsaj 8,

·         potrdilo o aktivnem znanju vsaj enega tujega jezika.

 

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

·         retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, usposobljenost za delo z računalnikom.

   

     3.     Kratek opis dela in nalog:

·         vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

·         sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

·         sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

·         nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

·         sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

·         opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 28. 11. 2013

Rok za prijavo: 8 dni od objave do 06. 12. 2013. 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v razpisnem roku po pošti na naslov:

UL, Pedagoška fakulteta, Kadrovska služba, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

 

5.     Kontaktna oseba na članici:

Marina Cimprič

Telefonska številka: 01/58 92 354

E-naslov: