Datum objave: 26.11.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

 

1.   Razpisano delovno mesto:

D019001–Visokošolski učitelj M/Ž.

Tarifni razred: IX.

Šifra naziva: 3.

Naziv: Docent/ka.     

      Vrsta zaposlitve:  polovični delovni čas 20 ur na teden.

      Trajanje zaposlitve: za nedoločen čas od 09. 12. 2013.

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

·         Univerzitetna izobrazba: doktorat znanosti s področja poučevanje na razredni stopnji.

·         Veljaven habilitacijski naziv: docent/ka za področje didaktike športne vzgoje.  

 

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

·         retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, usposobljenost za delo z računalnikom, aktivno znanje tujega jezika, najmanj pet let delovnih izkušenj v visokem šolstvu.

 

3.    Kratek opis dela in nalog:

·         oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

·         organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

·         predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti,

·         vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

·         usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

·         znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,

·         sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško oziroma znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),

·         opravljanje drugih nalog po nalogu dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

                                                                                                           

Sklenitev delovnega razmerja s polovičnim delovnim časom za nedoločen čas od 09. 12. 2013.

 

5.    Datum objave: 26. 11. 2013.

6.    Rok za prijavo: 8 dni od objave do 04. 12. 2013.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

 

Kontaktna oseba na članici:

Marina Cimprič, Tel.: +386 1 58 92 354,