Datum objave: 28.11.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica: UL, AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO

              Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana

 

1.   Razpisano delovno mesto:

·         TAJNIK ČLANICE VII/2

·         Šifra delovnega mesta: J017908

·         Tarifni razred: VII/2

·         Trajanje zaposlitve: določen čas-nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu, predvidoma od 1.3.2014 do 31.3.2015

·         Poskusno delo: 4 mesece

 

2.   Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

·         specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) praviloma pravne smeri ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) praviloma pravne smeri ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) praviloma pravne smeri

·         aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika

·         vodstvene in organizacijske sposobnosti

·         5 let ustreznih delovnih izkušenj

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

-      Vodenje, načrtovanje in usklajevanje dela in nadzor nad delom v okviru tajništva ter administrativne dejavnosti akademije

-      Kontroliranje določenih stroškov in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev

-      Zastopanje tajništva pri poslovanju z drugimi enotami akademije, univerze ali z zunanjimi partnerji

-      Vodenje pravnih in upravnih postopkov akademije

-      Priprava osnov za splošne akte akademije

-      Sodelovanje pri delu organov akademije in univerze

-      Izvaja ukrepe za varno in zdravo delo delavcev tajništva

-      Sodelovanje pri ostalih delih po nalogu dekana, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta.

 

 

4.   Rok za prijavo:

15 dni od objave, od 28.11. 2013 do 13.12.2013

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba AGRFT (lahko preko elektronske pošte, email:

 

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Lili Bürmen Milenkovič

Telefonska številka: 01/ 251 04 12

E-mail: dekanat@agrft.uni-lj.si