Datum objave: 28.11.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica: UL, AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO

              Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana

 

1.   Razpisano delovno mesto:

·         VISOKOŠOLSKI/A  UČITELJ/ICA

·         Šifra delovnega mesta: D019001

·         Tarifni razred: IX

 

Trajanje zaposlitve:

Nedoločen čas s polnim delovnim časom, od 1.10.2014 dalje

 

3.   Pogoji za opravljanje dela:

·         doktorat znanosti (prejšnji) ustrezne smeri ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) ustrezne smeri in/ali priznana pomembna umetniška dela na področju gledališke in radijske umetnosti

·         veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja za področje dramska igra in umetniška beseda

·         retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

 

4.   Kratek opis dela in nalog:

-      oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-      organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-      predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,

-      vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-      mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-      sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke,

-      znanstveno-raziskovalno in umetniško delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

-      skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

-      opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

5.   Rok za prijavo:

30 dni od objave, (od 28.11. do 28.12.2013)

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba AGRFT (lahko preko elektronske pošte, email:

 

6.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Lili Bürmen Milenkovič

Telefonska številka: 01/ 251 04 12

E-mail: dekanat@agrft.uni-lj.si