Datum objave: 03.12.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: J015038 – Strokovni delavec V-0

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J015038
Tarifni razred: V.
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: določen čas od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014
Delovne izkušnje: 1 leto
Poskusno delo: 2 meseca.

Pogoji za opravljanje dela:

 • maturant ekonomske gimnazije,
 • komunikativnost, znanja za uporabo računalniških programov.

Opis delovnega mesta:
Splošni opis:

 • opravljanje dela na ožjih strokovnih področjih,
 • opravljanje tehnično administrativnih del (pisanje zapisnikov, priprava poročil, fotokopiranje, administrativno vodenje javnih naročil idr.),
 • spremljanje in izvajanje enostavnejših postopkov povezanih s področjem dela
 • vodenje raznih kartotek, evidenc in poslovanja,
 • priprava, urejanje, kniženje ali vzdrževanje  raznih gradiv in dokumentacije
 • arhiviranje dokumentacije,
 • obveščanje in informiranje,
 • nakup pisarniškega materiala,
 • opravljanje drugih del, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta, po nalogu tajnika.

Podrobnejši opis:

 • splošna administrativna dela v okviru dekanata glede na povečan obseg dela na posameznih področjih.

Datum objave: 3. 12. 2013

Rok za prijavo: 3 dni, od 3. 12. 2013 do 6. 12. 2013.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

ali

na elektronski naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: