Datum objave: 05.12.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
ASISTENT/-KA (v vseh treh nazivih) na Inštitutu za patološko fiziologijo za nedoločen čas s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • Zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz medicine oz. dentalne medicine (prejšnja) ali končan enovit magistrski študijski program medicine oz. dentalne medicine (2.st.)
  • Veljaven habilitacijski naziv za področje Patološka fiziologija

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo
Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4. Rok za prijavo: 5 dni, od  6. 12. 2013 do 11.12.2013
 
5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: prof. dr. Zoran Grubič
Telefon: 01 543 7020