Datum objave: 05.12.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

Datum: 5. 12. 2013

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

PREKLIC OBJAVE PROSTEGA DELOVNEGA MESTA :
Visokošolski učitelj / docent

Fakulteta za družbene vede objavlja preklic objave prostega delovnega mesta visokošolski učitelj v nazivu docent, šifra DM: D019001, šifra N: 3, ki je bil objavljen dne 7. 11. 2013 (z rokom za prijavo do 6. 12. 2013) na spletni strani Univerze v Ljubljani in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Prijavljeni kandidati bodo o preklicu objave prostega delovnega mesta obveščeni pisno.

Prijavljeni kandidati imajo pravico pisno zahtevati vrnitev predloženih dokumentov, ki so jih predložili kot dokaz o izpolnjevanju zahtevanih pogojev za opravljanje dela.

Ljubljana, 5. 12. 2013