Datum objave: 12.12.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: asistent za področje družboslovnih in humanističnih predmetov (področje sociologije), šifra DM D010001

Delovno mesto razpisujemo za nedoločen, s polnim delovnih časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba - 7. raven izobrazbe:

-       specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)

-       visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)

-       magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)

 

Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje sociologije.

 

Funkcionalna znanja in  ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

 

3. Kratek opis dela in nalog:

-       vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-       sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-       sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

-       nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

-       sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

-       skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,

-       skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih,

-       stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,

-       opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.  Rok za prijavo: 8 dni (od 12.12.2013 do 20.12.2013)

6. Kontaktna oseba na članici:

    Ime in priimek: Ema Rebernik

    Telefonska številka:01/ 300 -11-25

    E-mail: ema.rebernik@zf.uni-lj.si