Datum objave: 13.12.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

PONOVITEV JAVNE OBJAVE PROSTEGA DELOVNEGA MESTA, datum objave: 13.12.2013

Članica UL: Fakulteta za upravo

Razpisano delovno mesto: TAJNIK ČLANICE  VII/2 (J017908) M/Ž

Delovno mesto se razpisuje za določen čas enega leta, za nadomeščanje začasno odsotne delavke.

Pogoji za opravljanje dela: specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba praviloma pravne smeri, vodstvene in organizacijske sposobnosti, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje predpisov, zaželjeno poznavanje vsebin upravnih znanosti ter področja projektnega managementa evropskih projektov, komunikativnost.

Poskusno delo traja 4 mesece.

Delovne izkušnje: 5 let ustreznih delovnih izkušenj.

Splošni opis dela in nalog (iz opisa delovnega mesta):

  • vodenje,
  • načrtovanje in usklajevanje dela in nadzor nad delom notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice;
  • kontroliranje določenih stroškov in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev;
  • zastopanje tajništva pri poslovanju z drugimi enotami članice, univerze ali z zunanjimi partnerji;
  • vodenje pravnih in upravnih postopkov članice;
  • priprava osnov za splošne akte članice;
  • sodelovanje pri delu organov članice in  univerze;
  • izvaja ukrepe za varno in zdravo delo delavcev tajništva;
  • sodelovanje pri ostalih delih po nalogu dekana, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta.

Kandidati naj pošljejo vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: Fakulteta za upravo, Kadrovska služba, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na: .

Rok za prijavo: do vključno 20. 12. 2013.

Kontaktna oseba: Tina Premelč, tel.: 01 5805 560.