Datum objave: 19.12.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA  MESTA

ČLANICA: EKONOMSKA FAKULTETA

1. RAZPISANO DELOVNO MESTO: ASISTENT za področje računovodstva in revizije (M/Ž) 

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi s 01.1.2014 za določen čas s polnim delovnim časom.

2. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA:
• Ustrezna izobrazba glede na naziv
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) praviloma ekonomske ali poslovne smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) praviloma ekonomske ali poslovne smeri
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) praviloma ekonomske ali poslovne smeri
ALI
- specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) praviloma ekonomske ali poslovne smeri
- magisterij znanosti (prejšnji) praviloma ekonomske ali poslovne smeri
ALI
- doktorat znanosti (prejšnji) praviloma s področja ekonomije ali poslovnih ved
- doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) praviloma s področja ekonomije ali poslovnih ved

• Veljaven habilitacijski naziv asistent za habilitacijsko področje računovodstva in revizije oz. drugo ustrezno področje

• smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),
• uporaba računalniških orodij

3. KRATEK OPIS DELA IN NALOG:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. ZAČETEK DELOVNEGA RAZMERJA: 1.1.2014

5. ROK ZA PRIJAVO: 5 dni od dneva objave oz. do 24.12.2013

6. KONTAKTNA OSEBA NA ČLANICI:
Ime in priimek: Tamara Kaše
Telefonska številka:01 5892 437
E-mail: