Datum objave: 27.12.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

 

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

(rok do vključno  28. 12. 2013)  

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale


1.   Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI SODELAVEC-ASISTENT ZA PODROČJE ETOLOGIJA  (M/Ž) za  nedoločen čas s krajšim  delovnim časom (75 %).

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:  

- doktorat znanosti  

    - izvolitev v naziv asistent za področje Etologija

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

- opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .

 

 

4.   Rok za prijavo:  od 24. 12. 2013  do vključno 28. 12. 2013

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Irena Nekrep

Telefonska številka:  01 3203 801