Datum objave: 03.01.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
ASISTENT/-KA ( v vseh treh nazivih ) na Katedri za dermatovenerologijo za nedoločen čas z nepolnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • Zahtevana izobrazba: doktor medicine;
  • Veljaven pedagoški naziv za področje Dermatovenerologija;
  • Hkrati zaposlitev tudi v  javnem zdravstvenem zavodu, ki je učni zavod UL MF oziroma dovoljenje tega zavoda za opravljanje študijske dejavnosti
  • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij;

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo;
Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4. Rok za prijavo:
8 dni, od  6. 1. 2014 do 14.1.2014
 
5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: doc. dr. Mateja Dolenc- Voljč
Telefon: 01 522 4154