Datum objave: 09.01.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta


 

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

9.1.2014

Članica:

Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

Predstojnik organizacijske enote

za operativno vodenje finančno računovodskih zadev  VF              

2. Pogoji za opravljanje dela:

Univerzitetni diplomirani ekonomist

Znanje tujega jezika

Komunikativnost

Vodstvene in organizacijske sposobnosti

Znanje za uporabo računalniških orodij

5 let delovnih izkušenj

Zaželjene delovne izkušnje na področju javnih financ, računovodskih poslov in vodenja računovodstva

 

Trajanje zaposlitve za nedoločen čas, poln delovni čas, z trimesečnim poskusnim delom, VII/2. tarifni razred

 

3.    Kratek opis dela in nalog:

- načrtuje, vodi in usklajuje delo na delovnem področju

- pripravljanje poročil o rezultatih in drugih aktivnostih z delovnega področja

- zagotavljanje zakonitosti in učinkovitost poslovanja VF

- daje predloge za naprednejše upravljanje s finančnimi viri VF

- izvajanje zahtevnejših razvojnih in drugih nalog, ki zahtevajo sodelovanje zaposlenih različnih OE VF ali zunanjih sodelavcev VF

- izvajanje nadzora nad zaposlenimi v okviru OE

- ocenjevanje delovno uspešnost zaposlenih v OE

- skrbi za ustrezno izobraževanje in poučenost delavcev na delovnem področju

- skrbi za izdelavo finančnih planov v sodelovanju z vodstvom VF

- spremlja prilive in odlive finančnih sredstev

- sodeluje pri proračunskem planiranju VF

- izdeluje zaključni račun in druga računovodska poročila

- ima druge pristojnosti skladno z danimi pooblastili vodje

 

4.    Rok za prijavo:

8 dni (od 9. 01. 2014 do 17.1 .2014)

 

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Marta Pirc Turšič

Telefonska številka: 01/4779 390

E-mail: marta.tursic@vf.uni-lj.si