Datum objave: 13.01.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST, datum objave: 13.1.2014

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana


Razpisano delovno mesto:
Šifra DM: H019001 – Asistent z doktoratom IX-0;

Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: H019001,
Tarifni razred: IX,
Plačna podskupina: H1,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: določen čas od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2015.

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti s področja fizike,
 • habilitacijski naziv asistenta za področje fizike, sprejet na UL,
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
 • znanje enega svetovnega jezika, znanje za uporabo računalniških programov,
 • član projektne skupine: NELOGAN – Nelinearna optika modularnih GaAIN valovodov
 • delovne izkušnje: 1 leto.

Opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 13. 1. 2014.

Rok za prijavo: 3 dni, od 14. 1. 2014 do vključno 16. 1 2014.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba 
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

ali

na elektronski naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: