Datum objave: 14.01.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

 

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana


1.Razpisano delovno mesto:

 • Visokošolski učitelj ZA PODROČJE INDUSTRIJSKO OBLIKOVANJE (M/Ž)
 • Šifra DM: D019001            
 • Tarifni razred: IX
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas


2.Pogoji za opravljanje dela:

 

 • Priznanje pomembnih umetniških del
 • Veljaven habilitacijski naziv docent za področje industrijsko oblikovanje
 • Znanje vsaj enega tujega jezika in odlično znanje slovenskega jezika
 • Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev


3.Kratek opis dela in nalog:

 

 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.);
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


4.Rok za prijavo:

90 dni od objave

Pisne vloge z življenjepisom naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
Kadrovska služba, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

5.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Nina Gršič  
Telefonska številka: 01/4212-507
E-mail: nina.grsic@aluo.uni-lj.si