Datum objave: 14.01.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MESTČlanica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:   

 

 • ASISTENT (m/ž)   na Oddelku za materiale in metalurgijo
 • šifra del. mesta: D010001
 • za določen čas – 1 leto (nadomeščanje porodniške odsotnosti)
 • s polnim delovnim časom (40 ur/teden)


2. Pogoji za opravljanje dela:


1.Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) tehniške ali naravoslovne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) tehniške ali naravoslovne smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) tehniške ali naravoslovne smeri


ali

 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) tehniške ali naravoslovne smeri
 • magisterij znanosti (prejšnji) tehniške ali naravoslovne smeri
   

ali

 • doktorat znanosti (prejšnji) tehniške ali naravoslovne smeri
 • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) tehniške ali naravoslovne smeri


2.Veljaven habilitacijski naziv:
asistent za področje Procesna tehnika materialov ali Inženirski materiali ali Fizikalna metalurgija

3.Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij, aktivno znanje angleškega jezika

4.Delovne izkušnje:1 leto na področju metalurgije in materialov

5.Poskusno delo:               /

6. Kratek opis dela in nalog:  
 

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu, nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


4. Začetek delovnega razmerja: 10.2.2014

5.Rok za prijavo: 3 dni, do 20.1.2014

6.Kontaktna oseba na članici:
    Ga. Helena Zalar (SKS), tel.: 01/47 04 619
    e-mail: helena.zalar@ntf.uni-lj.si