Datum objave: 17.01.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica:           Univerza v Ljubljani,

            Fakulteta za družbene vede,

Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

 

 

1.       Razpisano delovno mesto:   VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu DOCENT, D019001

 

 

2.       Pogoji za opravljanje dela:

-          aktivno znanje slovenskega jezika,

-          aktivno znanje angleškega jezika,

-          doktorat znanosti s področja sociologije,

-          veljavna izvolitev v naziv docent  s področja sociologije,

-          bibliografija s področja sociologije socialne politike

-          kandidat mora imeti izkušnje z delom v pedagoškem procesu na visokošolskem zavodu

-          zaželeno je znanje vsaj še enega tujega jezika

 

3.       Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov

-          mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)

-          skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

4.       Rok za prijavo:                          17. 1. 2014  do 16. 2. 2014             

kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv, ter bibliografijo

                                                               kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

 

5.      Računalniški programi:        dobro poznavanje MS Office

 

6.       Funkcionalna znanja

in ostale zahteve:                                    inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost

                        

7.       Delovno razmerje:                   določen čas, 12 mesecev

                                                       zaposlitev od: po končanju razpisnega postopka                                                                                             krajši delovni čas – 50% oz. 20 ur/teden

 

 

 

8.       Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Polak

Telefonska številka: 01/ 58 05 139

E-mail: mojca.polak@fdv.uni-lj.si