Datum objave: 28.01.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) – za pravne zadeve

Število razpisanih delovnih mest:  2
Šifra delovnega mesta: J017104
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) pravne smeri
 • 2 leti ustreznih delovnih izkušenj
 • poznavanje predpisov področja
 • aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • komunikativnost in organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog:
Splošni opis:

 • samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju
 • izvaja operativne naloge delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • v skladu s pravili stroke opravlja strokovno delo v pravni službi,
 • sodeluje pri pripravljanju splošnih in posamičnih aktov univerze,
 • sodeluje pri izvajanju postopkov javnega naročanja za univerzo,
 • s pravnega stališča spremlja in sodeluje pri usmerjanju postopkov s področja intelektualne lastnine,
 • pripravlja gradiva za seje komisij in delovnih teles Senata UL po navodilih nadrejenega,
 • sodeluje pri pripravi predlogov sklepov za sprejem na organih in delovnih telesih organov UL,
 • opravlja druga strokovna dela za organe univerze,
 • sodeluje pri pripravi odgovorov na portalu za vprašanja študentov ter skrbi za ažurno odgovarjanje,
 • opravlja druge nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta, po nalogu nadrejenega.

Rok za prijavo:  30. 1. 2014  –  4. 2. 2014

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna kadrovska služba, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Univerzitetna kadrovska služba, Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.