Datum objave: 05.02.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto:
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) –  za univerzitetni šport

Število razpisanih delovnih mest:  1
Šifra delovnega mesta: J017102
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri
 • 3 leta ustreznih organizacijskih delovnih izkušenj na področju športa
 • aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • poznavanje predpisov področja
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog:
Splošni opis:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

 Podrobnejši opis:

 • koordinira in  kontrolira izvedbo letnih kreditno ovrednotenih športnih predmetov in lastnih programov Centra za univerzitetni šport,
 • priprava koledarja kreditno ovrednotenih športnih predmetov in lastnih programov Centra za univerzitetni šport,
 • evalvacija programov, nosilcev in izvajalcev kreditno ovrednotenih športnih predmetov in lastnih programov Centra za univerzitetni šport,
 • sodeluje pri pripravi strokovnih standardov, razpisov in poročil za kreditno ovrednotene športne predmete in lastnih programov Centra za univerzitetni šport,
 • koordinira mrežo nosilcev in izvajalcev kreditno ovrednotenih športnih predmetov in lastnih programov Centra za univerzitetni šport,
 • priprava finančnega in vsebinskega načrta kreditno ovrednotenih športnih predmetov in lastnih programov Centra za univerzitetni šport,
 • nadzor stroškov kreditno ovrednotenih športnih predmetov in lastnih programov Centra za univerzitetni šport,
 • vodenje baz podatkov kreditno ovrednotenih športnih predmetov in lastnih programov Centra za univerzitetni šport,
 • zagotavljanje športnih objektov, prostorov in drugih površin za izvajanje kreditno ovrednotenih športnih predmetov in lastnih programov Centra za univerzitetni šport,
 • evidenca in naročanje pripomočkov za izvajanje kreditno ovrednotenih športnih predmetov in lastnih programov Centra za univerzitetni šport,
 • promocija kreditno ovrednotenih športnih predmetov in lastnih programov Centra za univerzitetni šport,
 • sodeluje pri upravljanju Univerzitetne športne dvorane Rožna dolina,
 • opravlja druge naloge po navodilih nadrejenega.

Rok za prijavo:  6. 2. 2014  –  11. 2. 2014
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna kadrovska služba, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Univerzitetna kadrovska služba, Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.