Datum objave: 05.02.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto:
VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I) –  za univerzitetni šport

Število razpisanih delovnih mest:  1
Šifra delovnega mesta: J017935
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri
 • 4 leta delovnih izkušenj na področju organiziranja športa
 • aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • poznavanje predpisov področja,
 • komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti


Opis dela in nalog:
Splošni opis:

 • organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju
 • nadzira in koordinira dela drugih delavcev
 • sodeluje in usklajuje naloge službe
 • izvršuje in nadzoruje sklepe organov članice ali univerze
 • koordinira in vodi postopke za članico ali univerzo univerzo
 • predlaga rešitve, pripravlja dokumente, spremlja potek postopkov področne službe
 • oblikuje zapisnike
 • svetuje s svojega delovnega področja delavcem članic univerze in tajništva
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • organizira, razporeja in vodi delo na področju univerzitetnega športa
 • vodi, koordinira, organizira in kontrolira izvedbo celotnega letnega programa športne dejavnosti ter izvedbo letnih kreditno ovrednotenih športnih programov in lastnih programov centra,
 • pripravlja celotni koledar dogodkov, programov in prireditev Centra za univerzitetni šport
 • sodeluje pri pripravi strokovnih standardov vseh programov ter pri javnih razpisih Centra za univerzitetni šport,
 • sodeluje pri načrtovanju investicij v športne objekte
 • vodi programske in kadrovske strukture v športni dvorani Rožna dolina,
 • posreden nadzor nad športnimi objekti, prostori in drugimi površinami za izvajanje programov Centra za univerzitetni šport,
 • opravlja druge naloge po navodilih nadrejenega.


Rok za prijavo:  6. 2. 2014  –  11. 2. 2014
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna kadrovska služba, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Univerzitetna kadrovska služba, Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.