Datum objave: 06.02.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica:

Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

 

1.     Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ /- ICA NA KATEDRI ZA ONKOLOGIJO

za nedoločen čas, z nepolnim delovnim časom  

 

2.     Pogoji za opravljanje dela:

·         univerzitetna izobrazba iz medicine

·         doktorat znanosti (prejšnji in sedanji)

·         veljaven habilitacijski naziv:

o    docent  za področje Onkologija

o    izredni profesor za področje Onkologija

o    redni profesor za področje Onkologija

·         hkrati zaposlitev tudi v  javnem zdravstvenem zavodu, ki je učni zavod MF oziroma dovoljenje tega zavoda za opravljanje študijske dejavnosti

·         retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

·         Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.

·         Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

 

3.     Kratek opis del in nalog:

- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,

- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

- usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

 

4.  Rok za prijavo:

90 dni, od 6.2.2014 do 7.5.2014.

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: predstojnik Katedre za onkologijo prof. dr. Primož Strojan

Telefonska številka: 01 587 9388