Datum objave: 12.02.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE SLOVENSKE IN OBČE NOVEJŠE ZGODOVINE
(m/ž)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti
 • veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za področje slovenske in obče novejše zgodovine
 • 5 let delovnih izkušenj v pedagoškem procesu na visokošolskem zavodu
 • znanje slovenščine
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3. Kratek opis del in nalog:

 • skrb za oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih programov,
 • skrb za organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
 • izvedba predavanj študentom, vodenje seminarjev in druge pedagoške aktivnosti pri predmetih na dodiplomskih študijskih programih ter na podiplomskih-specialističnih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konzultacije, govorilne ure, ipd.),
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • skrb za usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

4. Rok za prijavo:
30 dni, do vključno 14. 3. 2014
Kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv, ter bibliografijo na naslov: Ivanka Repinc, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

5. Predviden pričetek dela: 1. 10. 2014.

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: