Datum objave: 12.02.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto:

VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I) –  za arhivsko muzejsko službo

Število razpisanih delovnih mest:  1
Šifra delovnega mesta: J017935
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smer zgodovina
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smer zgodovina
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) smer zgodovina
 • strokovni izpit iz področja varstva arhivskega gradiva pri Arhivu R. Slovenije
 • 4 leta ustreznih delovnih izkušenj na področju arhivistike
 • poznavanje predpisov področja
 • aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog:
Splošni opis:

 • organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju
 • nadzira in koordinira dela drugih delavcev
 • sodeluje in usklajuje naloge službe
 • izvršuje in nadzoruje sklepe organov članice ali univerze
 • koordinira in vodi postopke za članico ali univerzo univerzo
 • predlaga rešitve, pripravlja dokumente, spremlja potek postopkov področne službe
 • oblikuje zapisnike
 • svetuje s svojega delovnega področja delavcem članic univerze in tajništva
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
 • Podrobnejši opis:
 • organizira, vodi, koordinira in nadzira delo službe,
 • skrbi za strokovni razvoj službe,
 • izvaja zahtevnejše strokovne naloge službe na arhivskem in muzejskem gradivu,
 • vodi uporabo arhivskega in muzejskega gradiva za raziskovalne, študijske, kulturno-prosvetne, uradne, poslovne in osebne namene v arhivski čitalnici,
 • daje informacije o arhivskem in muzejskem gradivu,
 • opravlja raziskovalno delo na področju arhivistike, muzeologije in zgodovine visokega šolstva ter zgodovine univerz z objavljanjem arhivskega in muzejskega gradiva in drugih publikacij,
 • nudi pomoč in svetuje  tajništvu in članicam pri vspostavitvi in vodenju tekočih arhivov članic,
 • opravlja strokovno analitična in administrativno tehnična dela  za Strokovni svet arhivsko muzejske službe,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega  mesta po nalogu nadrejenega.

Rok za prijavo:  od 14. 2. 2014  do vključno 19. 2. 2014
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna kadrovska služba, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Univerzitetna kadrovska služba, Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.