Datum objave: 14.02.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

 

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

 

Univerza v Ljubljani

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

 

 

Razpisuje 1 (ENO) prosto delovno mest (po upokojitvi):        

 

»VISOKOŠOLSKI UČITELJ » M/Ž za nedoločen čas s polnim delovnim časom, šifra DM: D019001

 

Pričetek dela: predvidoma 01.04.2014

 

Pogoji za opravljanje dela:  

 

o   doktorat znanosti ( prejšnji ) smeri arhitektura, slikarstvo ali informatika

o   doktorat znanosti (3.Bolonjske stopnje) smeri arhitektura, slikarstvo ali informatika ali

o   priznanje pomembnih umetniških del s področja arhitekture

o   veljaven habilitacijski naziv docent/izredni profesor/redni profesor za področje arhitekture, urbanizma, oblikovanja ali arhitekturne tehnologije

         

Funkcionalna znanja:         

           

-       retorične sposobnosti, inovativnost,

-       smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

 

Kratek opis dela in nalog:  

           

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov

-          mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)

-          znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod

-          skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

 

Rok za prijavo: 8 dni od objave

 

 

Zainteresirani kandidati/ke naj pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Kadrovska služba, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana.

 

 

Kontaktna oseba na članici:  

 

mag. Mitja Blaganje

telefon: 01/2000 721

e-mail: mitja.blaganje@fa.uni-lj.si

 

                                                                                             

Odobril:

 

Ljubljana, 12.02.2014                                                            Dekan

 

                                                                                              prof. mag. Peter Gabrijelčič