Datum objave: 20.02.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM  (m/ž) na Oddelku za geologijo

 • šifra del. mesta: H019001
 • tarifni razred: IX
 • za določen čas – 2 leti (od 1.4.2014 do 31.3.2016)
 • s polnim delovnim časom (40 ur/teden)

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti iz področja naravoslovja
 • Veljaven habilitacijski naziv:  asistent raziskovalec ali asistent za področje geologija
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, sposobnost za timsko delo, organizacijske sposobnosti, znanje tujega jezika, komunikativnost, uporaba računalniških orodij, izkušnje na raziskovalnem področju v geologiji, izkušnje pri izvajanju EU projektov
 • Delovne izkušnje: 1 leto
 • Poskusno delo: 3 mesece

3. Kratek opis dela in nalog: 

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah na EU projektih:  DRINKADRIA(Jadranski čezmejni program IPA)  in CC-WARE
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 3 dni, do vključno 25.2.2014

5. Kontaktna oseba na članici:
Ga. Helena Zalar (SKS), tel.: 01/200-32-39