Datum objave: 21.02.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1.  Razpisano delovno mesto:
VISOKOŠOLSKI UČITELJ /- ICA NA KATEDRI ZA INTERNO MEDICINO

za nedoločen čas, z nepolnim delovnim časom 

2.  Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna izobrazba iz medicine
 • doktorat znanosti (prejšnji in sedanji)
 • veljaven habilitacijski naziv:
 • docent  za področje Interna medicina ali
 • izredni profesor za področje Interna medicina ali
 • redni profesor za področje Interna medicina
 • hkrati zaposlitev tudi v  javnem zdravstvenem zavodu, ki je učni zavod MF oziroma dovoljenje tega zavoda za opravljanje študijske dejavnosti
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.     Kratek opis del in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

4.  Rok za prijavo:
90 dni, od 24.2.2014 do 25.5.2014

5.   Kontaktna oseba na članici: 
Predstojnik Katedre za interno medicino prof. dr. Pavel Poredoš
Telefonska številka: 01 522 3466