Datum objave: 24.02.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2

1. Razpisano delovno mesto:
ASISTENT/-KA
( v vseh treh nazivih ) na Inštitutu za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo za nedoločen čas s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • univerzitetna izobrazba ( prejšnja ) ali magistrska izobrazba  iz medicine, dentalne medicine ali drugih naravoslovnih ved, v skladu s pogoji za pridobitev pedagoškega naziva tudi ustrezna podiplomska izobrazba,
  • veljaven pedagoški naziv za področje Farmakologija in eksperimentalna toksikologija,
  • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo. Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu.
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih.
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu.
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke.

4. Rok za prijavo: 8 dni, od  25. 2. 2014 do 5.3.2014
 
5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: prof. dr. Mojca Kržan
Telefon: 01 / 543 7330