Datum objave: 05.03.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: do 19. 3. 2014)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83, Ljubljana.

1. Razpisano delovno mesto:

VODJA PODROČJA / ENOTE II (z do 5 zaposlenimi, VII/2, šifra DM: J017932), (M/Ž)

za določen čas s polnim delovnim časom  od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2015 zaradi nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna izobrazba (prejšnja) bibliotekarske smeri ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)  bibliotekarske smeri
 • bibliotekarski izpit 
 • znanja za uporabo računalniških programov in poznavanje novih medijev 
 • organizacijske sposobnosti

3. Kratek opis dela in nalog:

 • bibliografska obdelava knjižničnega gradiva in vodenja bibliografij
 • uporaba znanstvenih baz podatkov
 • izdelava statističnih in bibliometričnih analiz
 • sodelovanje pri razvoju repozitorija
 • izposoja knjižničnega gradiva
 • izvajanje informacijske in referalne dejavnosti
 • nabava, urejanje in hramba knjižničnega gradiva
 • organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju
 • sodeluje in usklajuje naloge z vodstvom in drugimi področji oz. enotami

4. Rok za prijavo: od 5. 3. 2014 do 19. 3. 2014

Pisne vloge z življenjepisom in  z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Tina Košnjek, telefonska številka 01 320 3501