Datum objave: 05.03.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL, AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2
Šifra delovnega mesta: J017101
Tarifni razred: VII/2
Trajanje zaposlitve: določen čas do vrnitve odsotnega delavca oz. najdlje do 31.10.2015
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 • aktivno znanje enega tujega jezika,
 • znanja za uporabo računalniških programov,
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
 • 2 leti ustreznih delovnih izkušenj.

Kratek opis dela in nalog:

 • Osnovna sredstva – knjiga opredmetenih osnovnih sredstev – register osnovnih sredstev (tudi drobnega inventarja-opreme) in knjiga neopredmetenih dolgoročnih sredstev,
 • Fakturiranje (izstavljanje računov, vodenje knjige terjatev do kupcev),
 • Blagajna,
 • Potni nalogi (izstavljanje, kontrola, obračun, izplačila),
 • Mednarodno sodelovanje (načrti, poročila),
 • Znanstvenoraziskovalno in umetniško delo (program, vloge, načrt porabe, obveščanje, zahtevki, naročilnice, vodenje ustrezne dokumentacije),
 • Izvaja dela po nalogu vodje računovodsko finančne službe,
 • Sodeluje pri finančnem načrtovanju,
 • Opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu predpostavljenega.

Podrobnejši opis:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem področju,
 • znanja za uporabo programa VASCO (potni nalogi, osnovna sredstva, virmani, fakturiranje, blagajna),
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • poznavanje vodenja evropskih projektov,
 • poznavanje delovanja visokošolskih zavodov.

Rok za prijavo:  8 dni od objave, od 6.3. 2014 do 14.3.2014
Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba AGRFT (lahko preko elektronske pošte, email:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Lili Bürmen Milenkovič
Telefonska številka: 01/ 251 04 12
E-mail: