Datum objave: 13.03.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

(rok do vključno 20.03.2014)


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA,
Oddelek za zootehniko,
Groblje 3,
Domžale

1.Razpisano delovno mesto:
 

 • VISOKOŠOLSKI SODELAVEC-ASISTENT ZA PODROČJE MLEKARSTVO (M/Ž)
 • za  nedoločen čas
 • s polnim delovnim časom


2.Pogoji za opravljanje dela:
 

 • doktorat znanosti  
 • izvolitev v naziv asistent za področje Mlekarstvo


3.Kratek opis dela in nalog:

 

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .4.Rok za prijavo:  od 13. 03. 2014  do vključno 20. 03. 2014.

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana

5.Kontaktna oseba na članici:


Ime in priimek: Mojca Dermastja

Telefonska številka:  01 3203 801