Datum objave: 20.03.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:

Univerza v Ljubljani,
Pedagoška fakulteta,
Kardeljeva ploščad 16,
1000 Ljubljana


1.Razpisano delovno mesto:

 

 • D019001 – Visokošolski učitelj M/Ž.
 • Tarifni razred: IX.
 • Šifra naziva: 2.
 • Naziv: Izredni profesor/ica.
 • Vrsta zaposlitve: nedoločen čas s polnim delovnim časom.2.Pogoji za opravljanje dela:
 

 • Univerzitetna izobrazba: doktorat znanosti.
 • Veljaven habilitacijski naziv: izredni profesor/ica za področje filozofije edukacije.


Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 

 • izkušnje z vodenjem/sodelovanjem v raziskovalnih projektih s področja vzgoje in izobraževanja,
 • najmanj pet let delovnih izkušenj v visokem šolstvu,
 • aktivno znanje tujega jezika,
 • retorične sposobnosti,
 • inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.
3.Kratek opis dela in nalog:
 

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih
 • izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta
 • v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter
 • koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev), predavanja študentom,
 • vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in
 • mentorstvo študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško oziroma znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),
 • opravljanje drugih nalog po nalogu dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.
Sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas s polnim delovnim časom.4.Datum objave: 20. 03. 2014.

5.Rok za prijavo: 8 dni od objave do 28. 03. 2014.

6.Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku

pošljejo samo po navadni pošti (ne sprejemamo po e-pošti) na naslov:

Univerza v Ljubljani,
Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba),
Kardeljeva pl. 16, 1000 Ljubljana.7.Kontaktna oseba na članici: Marina Cimprič, Telefon: +386 1 58 92 354,

e-naslov: kadrovska@pef.uni-lj.si