Datum objave: 24.03.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
25. 3. 2014

Članica: Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana

Razpisano delovno mesto:
Predstojnik organizacijske enote za operativno vodenje finančno računovodskih zadev

Pogoji za opravljanje dela:

 • Univerzitetni diplomirani ekonomist
 • Znanje tujega jezika
 • Komunikativnost
 • Vodstvene in organizacijske sposobnosti
 • Znanje za uporabo računalniških orodij
 • 5 let delovnih izkušenj
 • Zaželene delovne izkušnje na področju javnih financ, računovodskih poslov in vodenja računovodstva

Trajanje zaposlitve za nedoločen čas, poln delovni čas, s trimesečnim poskusnim delom, VII/2. tarifni razred

Kratek opis dela in nalog:

 • načrtuje, vodi in usklajuje delo na delovnem področju
 • pripravljanje poročil o rezultatih in drugih aktivnostih z delovnega področja
 • zagotavljanje zakonitosti in učinkovitost poslovanja VF
 • daje predloge za naprednejše upravljanje s finančnimi viri VF
 • izvajanje zahtevnejših razvojnih in drugih nalog, ki zahtevajo sodelovanje zaposlenih različnih OE VF ali zunanjih sodelavcev VF
 • izvajanje nadzora nad zaposlenimi v okviru OE
 • ocenjevanje delovno uspešnost zaposlenih v OE
 • skrbi za ustrezno izobraževanje in poučenost delavcev na delovnem področju
 • skrbi za izdelavo finančnih planov v sodelovanju z vodstvom VF
 • spremlja prilive in odlive finančnih sredstev
 • sodeluje pri proračunskem planiranju VF
 • izdeluje zaključni račun in druga računovodska poročila
 • ima druge pristojnosti skladno z danimi pooblastili vodje

Rok za prijavo: 5 dni (od 25. 3. 2014 do 30. 3. 2014)

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Marta Pirc Turšič
Telefonska številka: 01/4779 390
E-mail: