Datum objave: 01.04.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Razpisano delovno mesto: Vodja področja/enote II (z do 5 zaposlenimi) VII/2 – 0 (M/Ž) – vodja referata za študijske zadeve

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017932
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, začetek dela predvidoma od 14. 04. 2014

Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
Specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne ali upravne smeri, visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne družboslovne ali upravne smeri ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ustrezne družboslovne ali upravne smeri.

Ostali pogoji:

 • najmanj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj s področja organiziranja in razporejanja dela v referatu za študijske zadeve,
 • zaželen  opravljen strokovni izpit s področja: vzgoja in izobraževanje ter šport, podpodročje:  vzgoja in izobraževanje,
 • aktivno znanje angleškega jezika,  poznavanje predpisov področja, komunikativnost,   vodstvene in organizacijske sposobnosti.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, usposobljenost za delo z računalnikom. poznavanje predpisov področja, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti.

Kratek opis dela in nalog:

 • organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju oz. enoti – referatu za študijske zadeve,
 • nadzira in koordinira dela drugih delavcev,
 • pripravlja dokumente s svojega delovnega področja,
 • nadzira in spremlja izvajanje postopkov delovnega področja oz. področne enote,
 • skrbi za zakonitost izvedbe postopkov,
 • skrbi za razvoj področja in se permanentno izobražuje,
 • informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki,
 • sodeluje in usklajuje naloge z vodstvom in drugimi področji oz. enotami,
 • izvršuje sklepe organov univerze oziroma članice,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Datum objave: 02. april 2014

Rok za prijavo: 3 delovni dnevi od objave do 07. 04. 2014

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v razpisnem roku po navadni pošti na naslov:

UL, Pedagoška fakulteta, Kadrovska služba, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič
Telefonska številka: 01 / 58 92 354
E-naslov: