Datum objave: 02.04.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
 

Članica UL: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101

Razpisano delovno mesto:
 
VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT za področje GENETIKA za določen čas enega leta s polnim delovnim časom (M/Ž)

Pogoji za opravljanje dela:

  • doktor znanosti s področja agronomije
  • izvolitev v naziv docent za področje Genetika
  • prijavijo se lahko le kandidati, ki so bili izbrani na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje aktivnosti v letih 2013-2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva 

Kratek opis dela in nalog:

  • izvajanje aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
  • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov
  • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

Rok za prijavo: 8 dni od objave (datum objave 2.4.2014, rok za prijavo je do vključno 10.4.2014)

Predviden pričetek dela: 15.4.2014
Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:  Tea Kuzman
Telefonska številka: 01 320 31 01