Datum objave: 08.04.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: H017004 - Raziskovalec VII/2–0

Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: H017004,
Tarifni razred: VII/2,
Plačna podskupina: H1,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
Trajanje zaposlitve: določen čas, od 01.06.2014 do 31.12.2014 z možnostjo podaljšanja,

Pogoji za opravljanje dela:

univerzitetni diplomirani inženir strojništva; inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, aktivno znanje enega tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, zaželeno znanje s področja konstruiranja, zaželena povprečna ocena izpitov in vaj  (celotnega študija) ter diplomskega dela najmanj 8,

Opis dela in nalog:

znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Datum objave: 08.04.2014.

Rok za prijavo: 12 dni, od 08.04.2014 do vključno 20.04.2014.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za strojništvo,
Kadrovska služba 
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana
ali na elektronski naslov: pustotnik.mateja@fs.uni-lj.si

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:  izr.prof. dr. Jernej Klemenc, telefonska številka: 4771-504
E-mail: jernej.klemenc@fs.uni-lj.si