Datum objave: 14.04.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto:

 

SAMOSTOJNI SVETOVALEC NA UNIVERZI VII/2 (I) – karierni svetovalec

 

Število razpisanih delovnih mest: 1

Šifra delovnega mesta: J017108

Tarifni razred: VII/2

Plačna podskupina: J1

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Trajanje zaposlitve:  določen čas do 30. 6. 2015 oz. za čas trajanja projekta

Poskusno delo: 3 mesece

 

Pogoji za opravljanje dela:

-          specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri

-          visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri

-          magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri

-          najmanj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj

-          zaželene izkušnje na področju izvajanja kariernega svetovanja in organizacije dogodkov z namenom povezovanja študentov s potencialnimi delodajalci

-          poznavanje področja visokega šolstva

-          poznavanje področja trga delovne sile in aktivne politike zaposlovanja

-          izkušnje z delom na projektih financiranih iz evropskih socialnih skladov

-          aktivno znanje svetovnega tujega jezika

-          znanja za uporabo računalniških programov

-          komunikativnost, organizacijske sposobnosti

 

 

Opis dela in nalog:

-       organiziranje aktivnosti, ki omogočajo povezovanje študentov s potencialnimi delodajalci in pridobivanje dodatnih kompetenc ter praktičnega znanja za učinkovit vstop na trg dela;

-       promocija dejavnosti visokošolskega zavoda in znanj ter kompetenc, ki jih pridobi študent, tekom študijskega procesa na visokošolskem zavodu med potencialnimi delodajalci;

-       promocija ter širjenje rezultatov in učinkov dela, sodelovanje pri pripravah vsebin in nadgradenj na spletni strani kariernega centra;

-       organiziranje aktivnosti, ki bodo osveščali študente o pomembnosti kariernega načrtovanja in vseživljenjskega učenja za pridobivanje dodatnih kompetenc ter praktičnega znanja za učinkovit vstop na trg dela;

-       vodenje evidenc in priprava poročil v skladu z zahtevami dela in

-       druge naloge po navodilih koordinatorja.

 

 

Rok za prijavo:  14. 4. 2014 –  17. 4. 2014

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

 

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.