Datum objave: 18.04.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica: Fakulteta za elektrotehniko

             Tržaška cesta 25

             1000 Ljubljana

 

 

1.    Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ  za področje ELEKTROTEHNIKA (M/Ž)

za predmete: Digitalno vodenje, Identifikacije, Gradniki sistemov vodenja in Gradniki v tehnologiji vodenja.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

-     doktor znanosti,  

-     izvolitev v naziv docent/izredni profesor/redni profesor za področje

     ELEKTROTEHNIKA

-     znanje slovenskega in angleškega  jezika,

-     retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela

     sodelavcev.

 

3.    Kratek opis dela in nalog:

      -       oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in

            visokošolskih  strokovnih izobraževalnih programov,

      -       organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z

            učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih

            izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

      -       predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri

            predmetu na dodiplomskih študijskih programih,

      -       vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

      -       usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva

            študentom pri izdelavi diplomskih in drugih del,

      -       znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,

      -       sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno-raziskovalno

            delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

 

4.    Rok za prijavo:

90 dni od 18.4.2014

      Začetek dela: 1.10.2014

 

5.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Vera Wabra

Telefonska številka: 4768 427

E-mail:  vera.wabra@fe.uni-lj.si