Datum objave: 28.04.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

 

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

(rok  30 dni od objave )

 

 

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Rodica, Domžale

 

1.   Razpisano delovno mesto:

 

VISOKOŠOLSKI UČITELJ –DOCENT za področje POLITIKA IN EKONOMIKA UPRAVLJANJA Z NARAVNIMI VIRI   za nedoločen čas s polnim delovnim časom (M/Ž)

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

- doktor znanosti  s področja živinoreje

- izvolitev v naziv docent  za področje Politika in ekonomika upravljanja z naravnimi viri

    - znanje slovenskega jezika

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

 

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov

-          usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del

-          znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

 

 

 

4.   Rok za prijavo: 30 dni od objave (28. 04. 2014 do 27. 05. 2014)

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek:  Mojca Dermastja    Tel.: 01 320 38 01