Datum objave: 09.05.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: H017004 - Raziskovalec VII/2–0

Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: H017004,
Tarifni razred: VII/2,
Plačna podskupina: H1,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
Trajanje zaposlitve: določen čas, do 31.12.2014 z možnostjo podaljšanja.

Pogoji za opravljanje dela:

univerzitetni diplomirani inženir strojništva; inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, aktivno znanje enega tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, zaželena povprečna ocena izpitov in vaj  (celotnega študija) ter diplomskega dela najmanj 8,

Opis dela in nalog:

znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Datum objave: 09.05.2014.

Rok za prijavo: 14 dni, od 09.05.2014 do vključno 23.05.2014.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za strojništvo,
Kadrovska služba 
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana
ali na elektronski naslov: mateja.pustotnik@fs.uni-lj.si

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:  izr. prof. dr. Jernej Klemenc, telefonska številka: 01 4771-504
E-mail: jernej.klemenc@fs.uni-lj.si