Datum objave: 16.05.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: UL Akademija za glasbo
Stari trg 34, Ljubljana

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
(datum objave: 16.5.2014, rok 8 dni od objave)

1. Razpisano delovno mesto:
VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT ZA PODROČJE KLAVIRJA
(D019001)   M/Ž
Na oddelku za instrumente s tipkami 
za določen čas s polnim delovnim časom do 30.6.2015
v okviru projekta Internacionalizacija UL

2. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

  • doktorat znanosti ( prejšnji ) glasbene  ali družboslovne smeri ali priznanje pomembnih umetniških del na področju glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti
  • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) glasbene  ali družboslovne smeri   

Veljaven habilitacijski naziv: docent za področje klavirja 

3. Kratek opis dela in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
  • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
  • umetniško, znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
  • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 8 dni od objave, do vključno 24.5.2014.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Žugelj Marič,univ.dipl.prav.
Telefonska številka: 01 2427-306
E-mail: