Datum objave: 26.05.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

(Rok: od  26. 05. 2014  do 02. 06. 2014)

 

 

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana 

 

1. Razpisano delovno mesto:

 

UPRAVNIK V  (M/Ž)

 

za določen čas – nadomeščanje delavca na daljši bolniški odsotnosti s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom

 

 

2. Pogoji za opravljanje dela:

 

-          srednja strokovna izobrazba elektro, strojne ali druge ustrezne smeri (V.)

-          potrebna tehnična znanja

-          eno leto delovnih izkušenj

 

3. Kratek opis dela in nalog:

-   odgovornost za redno vzdrževanje stavbe in prostorov (dnevni temeljni pregled prostorov

     in naprav) in za tehnično opremo članice v smislu zagotavljanja nemotenega delovanja in

     vzdrževanja (pregled, odprava manjših napak, pravočasna zagotovitev, servisa)

-    vzdrževanje okolice stavbe (parkirišča, parki)

-    izvrševanje manjših popravil opreme in osnovnih sredstev, ki ne zahtevajo posega

     serviserja

-    popis porabe vode in energije, sporočanje podatkov računovodstvu in kontrola računov,

-   dajanje predlogov za varčevalne ukrepe, nujno zamenjavo opreme, investicijsko

    vzdrževanje

-  opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu

   vodje

 

4. Rok za prijavo: 8 dni   do vključno  02. 06. 2014

 

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 

101, Ljubljana.

 

 

5. Kontaktna oseba na članici:

 

Ime in priimek: Mira Potočnik Štupar

 

Telefonska številka: 01 320 3301